Årsmøte TOFA 2023

Forhåndsmelding om årsmøte i TOFAs representantskap 2023

Årsmøte i TOFAs representantskap blir holdt i TJFF sine lokaler ved Haakon VIIs gate 23c den
27.04.2022. Tidspunkt for årsmøtet vil være kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet må være TOFA i hende 2 uker før årsmøtet, senest torsdag 13. april 2023.
Betalt kontingent er en betingelse for å være stemmeberettiget på årsmøte, hvis organisasjon eller lag er
kontingentberettiget. Enkelte samarbeidspartnere har fritak ihht. vedtektene, og trenger ikke betale kontingent.
Valgkomite:

Martin Klungerbo tlf: 950 31 890
Sanimir Handanagic tlf: 992 74 904
Kay Arne Olsen tlf: 952 30 510
Dagsorden følger på neste side.
Velkommen til årsmøtet.

Kan være et bilde av 2 personer og tekst

 

 

For TOFAs styre
Steinar Gilleberg Stensli
Daglig leder
TOFA