Nydaldammen Døgnkort

Som de fleste har fått med seg er/blir det store utfordringer med fiskeutøvelsen på Nydalsdammen i sesongene 2021 til 2023. Valdet vil i løpet av sesongen 2021 bli innkortet og det kan forekomme dager der fiske faller bort ved sprengning eller lignende. Parkering og tilkomst vil også bli en utfordring. TOFA vil allikevel selge døgnkort, MEN hvis du kjøper kort , er det på «eget» ansvar. TOFA vil ikke erstatte kort som følge av stengt vald pga av anleggsarbeid eller lignende! Døgnkortene ligger nå ute på inatur.no Vi har også to ledige sesongkort på Renna og flere ledige sesongkort på Stryket og Trekanten/Berghølen.