Beskrivelse av vannet:

Holstdammen er et idyllisk vatn som ligger i Trollavassdraget, ikke langt fra Tømmerdalen. Dette er definitivt et av de mest populære turmålene i Bymarka. Blant sportsfiskere i Bymarka er Holstdammen en favoritt, da det er god mulighet til å få stor ørret på kroken. Vannet har dårlige gyteforhold men godt med stingsild, som er god mat til ørreten hvis den skal vokse seg stor. Tofa har fulgt opp vannet i lang tid siden 2006 og det settes årlig ut fisk her.

Foto av Holstdammen: Jon Arne Madsø


Fisketid:

Vannet er åpent for fiske fra 1.Januar til 31. Desember

Arter og størrelse:

Ørret: Middels bestand, større fisk forekommer.

Mulighet for fangst:

Som fisker har man gode muligheter for fangst i dette vannet.

Mulighet for stor fisk:

Muligheter for kilosfisk.

Adkomst:

Man kan enten gå fra Trolla, videre oppgjennom Trollavassdraget. Eller at man går stinettet nedover fra Tømmerdalen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.