Beskrivelse av område:

På Lade kan «tyskerkaiene» være en potensielt bra fiskeplass. Her kan man få masse stor torsk i desember-februar, som regel godt over fem kg. Her er 10+ kilos fisker innen rekkevidde. Fisk da rett utenfor den lille havnen/kaien ved kranene. Det kan være lett å sette seg fast, så ikke bruk de dyreste søkkene her. På sensommeren er det ofte store stimer med småsild som samles i området, så her er det mulig og fylle agnfryseren for de som ønsker det. Det er også et brukbart fiske etter leppefisk i området, blåstål og grønngylter trives godt i disse gamle steinfyllingene.
Fiskeplassen ligger ganske nære Ladehammeren renseanlegg, så ikke spis flatfisk/bunnfisk herfra tre dager i uken!