Beskrivelse av området:

Ved Tiller bru er det etablert et flott «parkanlegg» for oss sportsfiskere. Her er det tilrettelagt for alle brukere, inkludert rullestolbrukere.  Det er parkeringsplasser, toalettmuligheter og stinett. Dette anlegget er også lagt til en av de bedre fiskeplassene i Nidelva, og gir gjennom sommeren en mengde med gode fiskeopplevelser. Her kan det fiskes med alle typer redskaper, og ørreten tar villig på både mark, sluk, spinner og flue. Nedstrøms brua er det er overvintrings høl, her kan man til tider ha et fantastisk vårfiske etter grov ørret.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

(Fredningstid 15. September til 15. November).

Arter og størrelse:

Ørret av fin størrelse og kvalitet.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst av ørret.

Mulighet for stor fisk:

Ja

Adkomst:

Det er parkering ved fiskeplassen.

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377