TOFA gjennomfører i løpet av året en rekke «skreddersydde» kurs, arrangementer og utflukter for ulike grupper. Brukerne av disse tilbudene er mange og ulike; skoleklasser, idrettslag, helseinstitusjoner og asylmottak. Enten deltagerne er ivrige sportsfiskere eller aldri har tatt i en fiskestang før; vi lager et opplegg som passer perfekt for en givende og lærerik utflukt. Vi lager foredrag på bestilling, måtte det være laksefiske i Nidelva eller artsfiske i saltvann.

I de seneste årene har vi vært mye på isfisketurer med Hero mottak Sandmoen og diverse skoleklasser. Under slike isfiskedager får deltageren god gjennomgang av sikkerhet på isen, fisketekniker samt praktisk fiske. Vi ordner oppegg for grupper opp til 50 personer. TOFA søker årlig Miljødirektoratet om tilskuddsmidler for å kunne gjennomføre slike arrangement uten kostnader for deltageren. Vi får mange forespørsler om slike gratis arrangementsdager og vi prøver og gjennomføre de fleste så langt det lar seg gjøre med de midlene vi blir tildelt. Hvis ditt lag eller forening ønsker et slikt opplegg, send oss en e-post på tofa@tofa.org.