Trondheim Omland Fiskeadministrasjon (TOFA) har tilholdssted i Leirfossveien 76. Der står en frittstående hvit bolig med god utsikt over Nidelva.

TOFA har i dag to ansatte, Steinar Gilleberg Stensli (Daglig leder) og Kay Arne Olsen. Vi administrer innlandsfiske i Trondheim og Laksefiske i Nidelva. Her legger vi til rette slik at flest mulig skal kunne benytte seg av de fine fiskemuligheten vi har i Trondheim. Vi har også en rekke arrangementer knyttet til både innlandsfiske og laksefiske gjennom året. Informasjon om disse finner du på våre nettsider under arrangementer.

I tillegg bistår vi forskningen og vi har god kompetanse om fiskebiologi og livsmiljøet fisken lever i. Vi har god erfaring med prøvefiske, el-fiske, habitatforbedrende tiltak og andre undersøkelser knyttet til elv og vann.

Det er bare å ta kontakt om dere har spørsmål om fisketips, fiskevann i Trondheim, fiskerrangement eller et oppdrag knyttet til fisk.

Kay Arne Olsen

Steinar Gilleberg Stensli