Beskrivelse av vannet:

Velikvatnet (218 moh) ligger øverst i det vestre vassdraget i Leinstrandmarka.
Vatnet er omgitt av relativt flate myrpartier, mens granskog dominerer åsene omkring vatnet. Utløpsbekken er i vest og går til Lauglovatnet. En tydelig innløpsbekk finnes ikke. Overflatearealet er 1,7 ha og maksimaldypet 8 m. Det er gode muligheter for å få fangst, selv om den nok sjeldent en får fisk på mer enn et par hundre gram.

Foto av Velikvatnet: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret i variert størrelse.

Mulighet for fangst:

Stor mulighet for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Sjeldent stor fisk.

Adkomst:

Om man er på tur i Bymarka, starter fra Skogly på Ringvål, eller følger skilting til venstre rett etter Rønningen gård, vil man passere Velikvatnet. Det er lett å finne, da turstien mellom Skogly og Rønningen går langs bredden og det er lite vegetasjon som hindrer sikten.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyenwww.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.