Beskrivelse av vannet:

Tyandalsdammen er et veldig lite vatn i Trollavassdraget. Vatnet ligger ikke langt fra driftsveien som går rundt Geitfjellet.Det er flere tiår siden demningen gikk ut av bruk. Vannarealet her er ikke stort, og det er veldig avhengig av tilsiget.

Dette er et spennende isfiskevann som det nok kan finnes større fisk i.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Lav-middels bestand. Noe større fisk.

Mulighet for fangst:

Middels muligheter til fangst.

Mulighet for stor fisk:

Større fisk forekommer.

Adkomst:

Lettest adkomst er fra Trolla. Følg deretter stinnettet til Tyandalsdammen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.