Beskrivelse av vannet:

Gorrtjønna er et lite vatn som ligger sør for Jonsvatnet, og tjønna har en liten bestand av gjedde.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Gjedde.

Mulighet for fangst:

Middels mulighet for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Stort sett små gjedde.

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.