Styret i TOFA består av følgende personer i 2022/23:

Styreleder:
Øystein Røkke (oystein.rokke@vegvesen.no, Tlf: 90583443)

Øvrige Styremedlemmer:
Kent Terje Stegavik (Nestleder)
Anne Margrete Vik (Styremedlem)
Aslak Sjursen (Styremedlem)
Stig Klomsten (Styremedlem)

Trude Mittet (Styremedlem)

Marthe Strickert (Styremedlem)

Torgeir Moholt (Varamedlem)

Petter Hauke (Varamedlem)