Beskrivelse av område:

Fergeleiet ved Flakk er en mye benyttet fiskeplass, her er det varierte fiskemuligheter og meget varierte bunn forhold. Rundt fergeleiet kan en få mange forskjellige arter, bortsett fra de «vanlige» artene som torsk, sei, lyr og makrell skal det vist nok være bra med steinbit i området til venstre for fergeleiet. Mikro-meite etter leppefisk og andre småfisk skal også være bra.