Beskrivelse av vannet:

Heviltjønna ligger så langt sørøst i Trondheim kommune som det er mulig å komme. Tjønna ligger idyllisk til i villmarkspregede omgivelser (hvis man ser bort fra noen nyere hogstfelt vel og merke). Gytemulighetene her er dårlige, så det ble satt ut fisk her år om annet. Denne utsettingen sluttet tidlig på 2000-tallet. På prøvefiske her i 2004 ble det ble fanget 2 ørret!


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret.

Mulighet for fangst:

Små muligheter for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Liten sjanse for stor fisk

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten er ved Saksvikvollen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.