Beskrivelse av vannet:

Bangtjønna (255 moh, areal 1,1 ha) ligger i øvre deler av et sidevassdrag til Leirelva fra nord. Tjønna er svært grunn og ligger i et område dominert av flate myrer og spredte furumoer. Tjønna har stort sett dyp mellom 1 og 2 m, maksdybde er målt til 2,4 m. Utløpet går via en demning i øst, og innløpet er i nord og er gjengrodd. Selv om dette er et «vanskelig» vann som er delvis gjengrodd på sommerstid, så kan belønningen være stor for den som prøver. Tjønna er nok mest egnet for fluefiskeren med en forkjærlighet for tørrfluefiske.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Stor bestand, for det meste småfallen. Storørretstamme som er lav.
Røye: Veldig stor bestand, svært småfallen.

Mulighet for fangst:

Store muligheter for fanst.

Mulighet for stor fisk:

Storørret kan forekomme.

Adkomst:

Fortsett veien forbi Haukvannet. Parker ved bomenog gå et par kilometer, du vannet på høyre side ved storfurua.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.