Beskrivelse av vannet:

Damvatnet er et myrtjern omgitt av skog. Breddene er delvis bevokst med siv.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Gjedde. Fisken her er kannibaler og er av den grunn ikke spesielt stor.

Mulighet for fangst:

Mulighetene for å fange gjedde er gode i vannet.

Mulighet for stor fisk:

Her er det stort sett små gjedder.

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.