Nidelva er lakseelva midt i Trondheim! Fra Nedre Leirfoss som er stoppestedet til laksen til dens utløp i Trondheim sentrum er den ca. syv kilometer lang, og på denne korte elvestrekningen tas det hvert år mellom 2 – 5 tonn med laks! Nidelva er en kraftig regulert elv, med totalt 13 kraftverk. På grunn av de uheldige effektene dette fører med seg for laksen i elva er regulanten pålagt å legge ut gytesubstrat på utvalgte steder i elva.

Statkraft hadde et pålegg om å legge ut gytegrus i Nidelva. I oktober 2020 skulle det legges ut 400 tonn stein i Nidelva, på valgte felt på Leirfossen, Kroppan, Tempe og Valøya. TOFA tok på seg jobben med å stå i elva og peke ut for helikopterpiloten hvor grusen skulle dumpes. Dette er noe som aldri hadde blitt gjort før i en slik skala, og det ble noen tøffe dagen i kraftig vind fra helikopteret, vann opp til brystet og stein som regnet over oss.  Så da er det bare å håpe at laksen synes oppussingen har vært vellykket og finner seg til rette i de nye gytegropene. Prosjektet vil bli evaluert etter fem år. Vi håper at dette er noe som blir gjort flere ganger, da det er et evig behov for mer gytegrus, siden det ikke er noen naturlig tilførsel av gytegrus i Nidelva.