Beskrivelse av vannet:

Etter juli 2016 har det vært lov å fiske i Leirsjøene, noe hobbyfiskere kan være glade for, da det er mye fisk i vannene. Både ørret og røye trives godt, og det fins trepigget stingsild her. På vinteren er det godt egnet å drive isfiske på Store Leirsjøen pga. nærheten til parkeringsplassen på Granåsen.

Foto av Store Leirsjøen: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Stor bestand, for det meste småfallen. Storørretstamme som er lav.
Røye: Veldig stor bestand, svært småfallen.

Mulighet for fangst:

Store muligheter for fanst.

Mulighet for stor fisk:

Storørret kan forekomme.

Adkomst:

Det beste stedet å starte turen om man ikke er fra området, er den store parkeringsplassen ved Granåsen. Den ligger kun 1 km fra demningen i østenden av sjøen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.