Trekanten og Berghølen er to gode fiskehøler med rike sportsfisketradisjoner i Nidelva. Her kan man fiske både fra båt eller fra land fra østre bredd. Trekanten er ganske lett å ro, mens Berghølen med sine sterke strømdrag krever dyktige roere. Det står en stor gapahuk på Trekanten.

Beste adkomst er vei forbi postterminal eller via Nidelvstien. Det er ikke tillatt å kjøre eller parkere på Nidelvstien.

TOFA disponerer fiske fra østre bredd, mens Kroppan gård og eiendommen Vanvik disponerer fiske fra vestre bredd.
Rettighetene til fiske på Trekanten/Berghølen deles slik at Kroppan/Vanvik og TOFA har fiske annethvert døgn. Døgndele skjer hver formiddag kl. 12.00 og det kan fiskes i 24 timer til kl. 12.00 neste dag.

TOFAs fiskerettigheter på Trekanten og Berghølen leies bort som en helhet da dette passer best for fiskeutøvelsen. TOFAs døgn leies bort til 4stk fiskelag med maks 6 fiskere.

På Trekanten/Berghølen må fiskelagene selv stille med båt eller båt kan leies av TOFA etter avtale.

Fiskekortordninger

Båt/Landfiske

Turnus