Beskrivelse av området:

Siden er under redigering.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

Arter og størrelse:

Mulighet for fangst:

Mulighet for stor fisk:

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377