Fiskeregler Bymarka og Leinstrandsmarka

Bestemmelser for alle vann:
 • Fiske er kun tillatt ved besittelse av gyldig fiskekort. Fiskekortet skal alltid medbringes under fiske og fremvises til politi eller oppsynsmyndighet.
 • Kun stangfiske fra land er tillatt. 3 stenger tillates per fisker (med unntak av Kyvatnet, Lianvatnet, Haukvatnet, Ila- og Trollavassdraget, se særregler) Alt annet redskap (inkl. garn/oter) og fiske fra båt/flyteredskaper er forbudt. Unntaket er Store Leirsjø, her tillates fiske fra båt/flyteinnretning.
 • Isfiske er tillatt med inntil 3 pilkestikker per fisker.
 • Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn, og heller ikke lov å fange inn levende fisk og overføre den til andre vann.
 • All bruk av redskap og fisketeknikker som har til hensikt å rykke/feilkroke fisk er forbudt.
 • All fangst av kreps er forbudt.
Særregler for Kyvatnet, Haukvatnet, Lianvatnet, Ilavassdraget (Kobberdammen, Baklidammen og Theisendammen) - og Trollavassdraget (Holstdammen, Nydammen og Lykkjdammen):  
 • Kvote: det er kun tillatt å avlive 3 stk. ørret per fiskedøgn. Når kvoten er nådd, skal fisket avsluttes.
 • Fiskesesong: 01.05-31.10. Utenfor sesongen er vassdragene totalfredet på grunn av kultiveringsarbeid.
 • Kun 1 stang/håndsnøre tillates per fisker.
 • Barn under 18 år fisker gratis også i Ila- og Trollavassdraget, men er underlagt de samme kvote- og redskapsbegrensninger som voksne fiskere.
 • Vintersesongen 2023/2024 åpner vi Trollavassdraget for vinterfiske. Det er samme regler for stangbruk og kvoter som for sommer-fiske!
 • Ved Barnas Fiskevann Blomstertjønna er det de samme særreglene som for Ilavassdraget, unntaket er fisketiden som er hele året.
 • Det er ikke lov å bruke elektroniske hjelpemidler som ekkolodd/deeper i våre kultiverte fiskevann i Bymarka. Det er også forbudt på Barnas fiskevann Blomstertjønna.

Fangstrapport:
I forbindelse med kultiveringstiltak i området er det ønskelig med tilbakemeldinger/rapporter fra fiskerne, samt bilder av fangst tilsendt på e-post.

Fiskeoppsyn:
Fiskeoppsyn med utstedt oppsynskort fra TOFA kontrollerer at fiske- og ferdselsregler blir overholdt.

Ulovlig fiske og ferdsel blir politianmeldt!