Beskrivelse av vannet:

Theisendammen ligger lett tilgjengelig for byens befolkning, nederst i Ilavassdraget. Vannet er godt tilrettelagt for fiske, og man finner fiskeplasser rundt hele vannet. Dessverre er ikke Theisendammen i sin beste forfatning med tanke på fiske etter rotenonbehandlingen i 2016 der all fisk i vannet ble avlivet, og nedtappingen av vannet i 2017 og 2019. Først 1. mai 2019 ble det åpnet for fiske igjen. TOFA jobber nå med å få opp kvaliteten på dammen som fiskevann. TOFA og Trondheim kommune har satt ut mye fisk i flere årsklasser, så etter åpningen av vannet i 2019 har det igjen blitt mulig å fange flott ørret i Theisendammen. Dette er det vannet i Bymarka som isen går først på våren, og da er det stor sjanse for å få ørret av større kaliber på sluken.

Foto av Theisendammen: Jon Arne Madsø


Fisketid:

Vannet er åpent for fiske fra 1.mai til 1.november.

Arter og størrelse:

Kultivert vann.

Ørret i variert størrelse.

Mulighet for fangst:

Vannet gir gode muligheter for fangst, i alle størrelseskategorier.

Mulighet for stor fisk:

Her har man muligheter for fisk i kilosklassen.

Adkomst:

Det er kort vei fra parkeringsplassene ved Byåsen Butikksenter, Ferista og Sommerseter.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.