Beskrivelse av vannet:

Langtjønna ligger vest for Jonsvatnet, i nærheten av Kilvatnet. Tjønna har en fin bestand av ørret, og ligger vakkert til i naturskjønne omgivelser. Det ligger en skytebane litt vest for tjønna. Vær oppmerksom på denne.

TOFA gjennomførte i 2009 prøvefiske i Langtjønna. Prøvefisket gav fine resultater og vårt inntrykk av vannet var en god bestand av ørret, med en fin bestandssammensetning av stor og mindre fisk.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: God bestand. God størrelse.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst, og det er gode muligheter for å få fisk av bra størrelse.

Mulighet for stor fisk:

Det er mulighet for å få større fisk her.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten er ved Digre. Følg deretter sti til vannet.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.