Fossumhølen er en lang og til dels dyp høl som alltid huser stor laks. Her har man flere muligheter for fiske fra land, der sluk – eller markfiske er å foretrekke. Den helt øverste delen av valdet, som grenser mot Tempe, egner seg derimot også for fluefiske og kan være verd et besøk.

TOFA har leid bort fiske her til Trondheim Jeger og Fiskeforening. Fiskekortsalg foregår gjennom TJFF. Det er mulig og kjøpe både sesongkort og døgnkort på valdet. Kort finner du på Inatur.no

Parkering ved Tempebanen, valdet har adkomst via Nidelvstien.

TOFA disponerer hele fiskeretten fra østre bredd, mens eiendommen Dorthealyst eier fiskerettigheten fra vestre bredd.