Nidelva er lakseelva midt i Trondheim! Fra Nedre Leirfoss som er stoppestedet til laksen, til dens utløp i Trondheim sentrum er den ca syv kilometer lang, og på denne korte elvestrekningen tas det hvert år mellom 2,5 – 10 tonn med laks! Nidelva er en kraftig regulert elv, med totalt 13 kraftverk. Dette har uheldige effekter for laksen i elva. Sikten i Nidelva er såpass dårlig at å gjennomføre gytefisketellinger er vanskelig. Derfor blir det årlig i Nidelva gjennomført gytegroptellinger i Nidelva. Dette gir oss en oversikt over hvor mye laks som gyter i Nidelva. Vitenskapsmuseet har hatt ansvaret for dette på oppdrag fra Statkraft, TOFA bidrar med sin kjennskap til elva og stiller alltid mannskap når tellingene foregår.