Beskrivelse av vannet:

Jervtjønna er ei lita myrtjønn som ligger øst for Jonsvatnet, ved Nedre Jervan. Eneste fiskeart her er gjedde, og bestanden er ikke særlig stor. Men tjønna ligger lett tilgjengelig ved privat bilvei, og litt østenfor ligger Metjønna og Stokkdalstjønna.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Gjedde: Middels bestand, småfallen.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst av gjedde.

Mulighet for stor fisk:

Nei.

Adkomst:

All parkering i nærheten må avklares med grunneier!

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.