Beskrivelse av vannet:

Klokktjønna er nok ikke blant de beste fiskevannene i Bymarka hvis en ser på størrelsen på fisken, like fullt er det stor mulighet til å få ørret her. Vannet er begrodd med vannliljer, så det er ikke lett å kaste sluk. Mark og dupp er nok den beste fiskeredskapen her.

Foto Klokktjønna: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Stor bestand, for det meste småfallen.

Mulighet for fangst:

Store muligheter for fanst.

Mulighet for stor fisk:

Liten

Adkomst:

Fortsett veien forbi Haukvannet. Parker ved bomenog gå et par kilometer, du vannet på høyre side ved storfurua.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.