Beskrivelse av området:

Fiske nedstrøms Fjeremsfossen er litt avhengig av kjøring av vann igjennom kraftverket. Det er fult mulig og fiske på liten vannstand, men fiske er helt klart best når det går vann igjennom verket. Dette er et av fluefiskerens «hemmelige» områder i Nidelva, hele strekket ned til Nordsetfossen egner seg godt for fluefiske. Oppstrøms kraftstasjonen er det en stor kulp som ikke er avhengig av av det kjøres vann for at fiske skal være på topp, denne kulpen brukes også som «overvintringshøl». Her er det bålplass og mulighet for å sette opp et telt.

Fisketid:

01.januar til 31.desember

(Fredningstid 15. September til 15. November).

Arter og størrelse:

Ørret av fin størrelse og kvalitet.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst av ørret.

Mulighet for stor fisk:

Ja

Adkomst:

Parker ved Fjeremsfossen kraftverk å gå driftsvegen langs elva på vestsiden. På østsiden av elva er det lite utbygd vei/sti nett.

Fiskekort:

Se utsalgsteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS: Send «fiskekort TOF12» til 2377