Hvordan se forskjellen?

Det kan være vanskelig og se forskjell på villfisk og oppdrettsfisk!  All oppdrettsfisk skal drepes og skjellprøver skal leveres TOFA, oppdrettsfisk teller ikke på kvoten.