Fra og med sesongen 2013, har TOFA administrert fisket på Jernbaneverkets eiendom på Marienborg. Dette er et tidevannspåvirket vald, med potensielt gode fangstmuligheter for erfarne fiskere.

Trondheim Kommune ved Miljøenheten har gitt noen begrensninger for utøvelsen av fiske i dette området. Det er en del sårbare fuglearter som hekker i kantskogen på vestre bredd. På grunn av dette ønsker Trondheim Kommune at det ikke er ferdsel i området.