Fra og med sesongen 2013 har TOFA administrert fisket på Jernbaneverkets eiendom på Marienborg. Dette er et tidevannspåvirket vald med potensielt gode fangstmuligheter for erfarne fiskere.

Trondheim Kommune ved Miljøenheten har streke meninger om utøvelsen av fiske i dette området. Det er visstnok en del sårbare fuglearter som hekker i kantskogen på vestre bredd. På grunn av dette ønsker Trondheim Kommune at det ikke er ferdsel i området. TOFA vil jobbe for en prøveordning med fiske her i august da en kan gå på sand-ørene og fugleungene har forlatt rede.

Fiskekortordninger