På Valøya finner man en lang, og til dels dyp høl, som først og fremst egner seg for båtfiske. Valdet er fiskbart på alle vannstander, og huser alltid storvokst laks. Mange av de største laksene som er tatt oppgjennom historien i Nidelva er tatt på dette valdet. På lavere vannstand kan man også fiske fra land fra den østre bredden av valdet. Historisk sett er nok Valøya et båt vald, men det er fint og fiske med både sluk og mark fra bredden både i øvre og nedre del av valdet. Valdet er flo påvirket.

Nidelvstien går ned til Valøya.

Fisket er inndelt i 4 fiskelag med 6 personer på hvert lag, lagene fisker etter turnus.
På Valøya stiller fiskelagene selv med inntil to båter pr. fiskelag.

Valøya Sentralanlegg tillater ikke biltrafikk over sine områder og området kan være avlåst med grind.
Adkomst via Nidelvstien fra Tempebanen

Fiskekortordninger