TOFA har inngått en avtale med Selsbakkhøgda Borettslag/Sameiet Selsbakkveien 47 om å disponere fiskeretten på dette valdet. Fra sesongen 2013 har TOFA solgt 3 stk. døgnkort hvert døgn på valdet.  Disse døgnkortene ligger for salg på Inatur.no. Borettslagene disponerer 2 stk. grunneierkort hver.

Valdet strekker seg fra utløpet på Leirelva og ca. 250 meter nedstrøms Sluppen bru på vestsiden av elva. Fra og med sesongen 2019 fikk valdet få døgndele med TOFA! Det vil si at valdet fiskes etter turnus oppstrøms og nedstrøms Sluppenbru. Se turnus for hvilke dager som kan fiskes over brua.

Valdet kan fiskes med alle typer redskap, men merk at mark fiske kan by på utfordringer med det vi kaller «råtten» bunn. Valdet er kanskje aller best på vannstander fra 70 kubikk og ned.

Merk: Valdet er stengt for fiske fra 2021 sesongen og ut sesongen 2023 på grunn av at valdet ligger midt i byggingen av nye Nydalsbrua. Valdet åpner for fiske sesongen 2024.

Fiskekortordninger