Beskrivelse av vannet:

Tjønna ble i 2016 rotenonbehandlet for å fjerne arten mort (Rutilus rutilus). Tjønna er i dag fisketom.


Fisketid:

Arter og størrelse:

Fisketom

Mulighet for fangst:

Mulighet for stor fisk:

Adkomst:

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.