Beskrivelse av vannet:

Jonsvatnet ligger øst i Trondheim kommune, og er det klart største og dypeste vatnet i området. Det er også Trondheim kommunes drikkevannskilde, og det er flere lovverk som regulerer ferdsel og bruk av området. Jonsvatnet består av 3 nesten adskilte basseng; Litjvatnet, Storvatnet og Kilvatnet. I Litjvatnet består fiskebestanden hovedsakelig av gjedde, med innslag av en og annen ørret og røye. Det største bassenget er Storvatnet, og her finnes en stor bestand av røye, og en middels bestand av ørret og gjedde. Kilvatnet har både gjedde, ørret og røye. Ryktene vil ha det til at lake ble overført fra Selbusjøen til Jonsvatnet gjennom en tunell som ble gravd ut på 1970 tallet, men bestanden er i så fall tynn.

Utleiebåt på Jonsvatnet. Båten ligger ved Kuset, ved avkjøringen til Malvik. Fiskekort/Båt-kort kjøpes hos YX stasjonen på Skovgård. Det følger med et fiskekort når du leier båten, prisen for et døgn er 250.- Nøkkelen skal leveres innen utgangen av fiskekortet! Vis ikke den blir levert innen riktig tid vil leietager bli fakturert et nytt døgn.

Det er ikke lov å montere el-motor. Redningsvester er leietager selv pliktig og medbringe. Båten skal rengjøres etter bruk. Det er kun lov å fiske med en stang pr person.
Det er viktig at folk som ferdes i området respekterer drikkevannsrestriksjonene. Spesielt nevnes:

– Bading i Store-Jonsvantet er forbudt.
– Leirslagning nærmere Store-Jonsvantet og Kilvatnet enn 100 m er forbudt.
– Motorbåttrafikk på Jonsvatnet er forbudt for alle, med unntak av de som har spesiell tillatelse fra Trondheim kommune. Dette gjelder hele Jonsvatnet.
– Jonsvantet grunneierlag har vedtatt spesielle regler for grunneiernes garnfiske.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Litjvatnet:

Denne delen av Jonsvatnet har mest gjedde, men noe ørret og røye forekommer. Jonsvatnet Grunneierlag flytter årlig røye fra Storvatnet, og disse røyene vokser seg store og fine i Litjvatnet(hvis de ikke blir gjeddemat).

Arter og størrelse

Gjedde: Stor bestand, større individ forekommer.
Ørret: Lav bestand, større individ forekommer.
Røye: Lav bestand


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Storvatnet:

Storvatnet er et stort økosystem, og bestandene av ørret og røye har her tilpasset seg livet med gjedda. Her finner man de største bestandene av ørret, samt en veldig stor bestand av røye. Ørreten her er storvokst, og individ mellom 3- 5 kg forkommer.

Arter og bestand:

Ørret: God bestand, store individ forekommer.
Røye: Veldig stor bestand. Snittvekt rundt 100 gr.
Gjedde: Forekommer, men er mer vanlig i Litjvatnet og Kilvatnet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Kilvatnet:

Kilvatnet er den delen av Jonsvatnet som har best gjeddefiske. Her fanges det årlig gjedde over 10 kg, og største registrerte fisk i 2009 var en pen hunngjedde på 14 kg. Her finner man mang en sivkant som huser gjedda, og vannet fisker absolutt best rett etter at isen har gått og gjedda kommer inn på grunt vann for å gyte.

Arter og bestand:

Gjedde: Stor bestand, storvokst.
Ørret: Lav bestand men forekommer.
Røye: Lav bestand.


Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.