Stryket

Stryket er kjent som et av Nidelvas beste fluefiskevald. Elva er bred her og det er stort sett grunt her. Bunnforholdene består av mye stor stein, som skaper sterke strømdrag og kan gi fiskeren noen utfordringer . Valdet deles inn i tre deler, «øverhølen», «midthølen» og «nerstrømmen». Valdet fiskes best på middels eller lav vannstand litt ut i sesongen. Nedre del av valdet skjermes av skog mot industribedriften som ligger her. Nidelvstien går langs hele valdet.

TOFA disponerer fiske fra østre bredd , mens Kroppan Gård eier rettighetene til fiske fra vestre bredd.

Parkering tillates ikke på området til Loe Rørprodukter. Beste parkeringsmulighet er i parken i Nedre Leirfoss, for deretter å følge Nidelvstien ned til valdet.

Fiskekortordninger

Landfiske
TOFA selger både sesongkort og døgnkort på Stryket. Det selges totalt 18 sesongkort fordelt på tre lag, der hver sesongkortinnehaver får fiske hvert 3. døgn i henhold til turnus. I tillegg selges det 2 døgnkort på Inatur.no hvert døgn. Fiskekortene gjelder fra 12.00 til 12.00 påfølgende dag.

Turnustabell
Juni
Lag1. 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28
Lag2. 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29
Lag3. 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30 (fisker fra fiskestart 00.00-12.00 1.juni)

Juli
Lag1. 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31
Lag2. 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29
Lag3. 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30

August
Lag1. 3-6-9-12-15-18-21-24-27-30
Lag2. 1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31
Lag3. 2-5-8-11-14-17-20-23-26-29

TOFA har også 2 stk. administrasjonskort på Stryket.