Beskrivelse av vannet:

Kroktjønna er et lite vatn som ligger 15 minutters gange fra bilvei sør for Jonsvatnet. Det er ikke mye fisk i tjønna, da det er begrenset med gytemuligheter. Prøvefiske i tjønna viser at gjennomsnittlig vekt og lengde på ørreten er svært god, så det er absolutt å anbefale en tur hit.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret, gjennomsnittsvekten virker å være god her.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Det finnes større fisk her.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten er ved Hammer Gård, men avklar med grunneier først.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.