Fiskeregler Nidelva i Klæbu

  • Fiske er kun tillatt ved besittelse av gyldig fiskekort. Fiskekortet skal alltid medbringes under fiske og fremvises til politi eller oppsynsmyndighet.
  • Kun stangfiske er tillatt. Det er kun lov og fiske med en stang pr kort.
  • Gytetidsfredning 15. september - 15. november; alt fiske forbudt i denne perioden.
  • Personlig døgnkvote på 5 ørret per fisker.
  • Vær nøye med å tørke båter, redskap og annet utstyr brukt i andre vassdrag. Helst desinfiseres.
  • Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn, og heller ikke lov å fange inn levende fisk og overføre den til andre vann.
  • All bruk av redskap og fisketeknikker som har til hensikt å rykke/feilkroke fisk er forbudt.
  • Det er ikke lov og bruke motorisert båt, dette inkluderer også el-motor.
  • Barn under 18 år fisker gratis