Beskrivelse av vannet:

Tømmerholtdammen ligger i Strindamarka, øst for Trondheim by, 20 m nedenfor Estenstaddammen. Tidligere var det fiskeforbud både i Tømmerholtdammen og Estenstaddammen på grunn av drikkevannsrestriksjoner, men disse ble opphevet i 2004.

Gjennomsnittlig lengde og vekt under prøvefiske her ligger på ca. 22 cm og 144 gram. Det er ikke uvanlig at det dukker opp individer på 300 til 500 gram, og den største som er tatt under prøvefiske veide 634 gram.

TOFA bruker Tømmerholdtdammen til et av våre «undrevisningsvann» når det kommer til isfiske etter ørret. Det er «alltid» fisk å få og fisken er av bra kvalitet.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Snittstørrelsen er på ca 140 gram, men det sniker seg inn eksemplarer på rundt 300 til 500 gram.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst her.

Muligheter for stor fisk.

Mulighet for fisk på 500 gram.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten finnes både ved Røstadbakken og Bekken.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.