Nydalsdammen er et langt, fint vald som ligger nedenfor Sluppen Bru. Valdet er variert, med både stryk og flere kulper noe som gjør sitt til at man har mulighet for godt laksefiske på valdet uansett vannstand. Valdet har lange sportsfisketradisjoner som båtvald, men i dag brukes valdet til stangfiske fra land. Det var på dette valdet at Nidelvas største laks gjennom tidene ble tatt, Gunnar Kjelås sin laks på 31,8 kg fra 1954.

På vestsiden av elva går Osloveien, mens Nidelvstien går langs valdets østre bredd.

TOFA disponerer fiske på den østre delen (ca. 900 m) av elva på valdet hvert fiskedøgn. Hvert andre fiskedøgn er det fiske på både den østre og den vestre delen (ca. 670 m) av valdet. Det er 3 fiskerlag/fiskergrupper à 6 fiskere som har tilgang til fiske på TOFAs del av Nydalsdammen. I tillegg selges det 2 døgnkort på Inatur.no på de døgn TOFA disponerer begge sider av elva.

Fiskerlag/Fiskergrupper fisker etter et rotasjonssystem. Det vil f. eks si at lag 1 starter 1. juni med fiske på hele valdet, for så igjen fiske den 4. juni på halve valdet (bare den østre delen).

I årene 2021 til 2023 vil det være store utfordringer med parkering og adkomst til valdet. Det jobbes med ferdigstillelse av nye Nydalsbrua å dette vil påvirke fiskeutøvelsen. Valdet er allerede kortet ned på grunn av byggearbeid. Dette er utfordringer som fiskerne som søker her må forvente.

Fiskekortordninger

Landfiske