Beskrivelse av vannet:

Jovatnet ligger sør for Jonsvatnet i nærheten av Hestsjøen. Områdene rundt består av granskog og glissen furuskog. Det er en stor bestand av ørret i Jovatnet. Kvaliteten på fisken varierer, fordi bestanden er for stor i forhold til næringstilgangen.

Det tar ca 40 minutter å gå inn til Jovatnet. Parkeringsmuligheter er ved Hammer Gård, Spillerbakken og Dragstenveien.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret, stort sett rundt 100 gram.

Mulighet for fangst:

God mulighet for fangst.

Mulighet for stor fisk.

Liten sjanse for stor fisk

Adkomst:

Det tar ca 40 minutter å gå inn til Jovatnet. Parkeringsmuligheter er ved Hammer Gård, Spillerbakken og Dragstenveien.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.