Beskrivelse av område:

Storsandbrygga ved Storsand Camping er en artsrik og fin fiskeplass for alle. Her er det mulig og fange fisk igjennom hele året og det er spesielt agnfiske som gir de mest spennende artene, som f.eks.; rødspette, vanlig fløyfisk, tangsprell, havmus, kloskate, lysing, kveite, ulike haiarter, sandflyndre, stor hvitting, hyse og torsk. Bunnforholdene er veldig fine, så det er sjeldent fiskeredskapen setter seg fast. Plassen er også kjent for tidvis store mengder sild på kveldstid Da kan spinnfiske med sildehekle være svert effektivt. Det fanges også en del sjøørret fra bryggene her. Grunnet sjøørretbestandens tilstand i fjorden, oppfordres det til å gjenutsette disse også utenfor fredningstiden 1. mars til 31. mai.

I Campingsesongen 13. mai til 1. september. er brygga forbeholt campinggjester ved campingplassen.