Beskrivelse av vannet:

Munkauntjønna er ei lita tjønn (0,4 ha) som ligger 171 moh og har et lite avgrenset nedbørsfelt. Tjønna ligger i et dalsøkk og er omgitt av myr på alle kanter. Tjøna er liten og har en rund form med et tverrsnitt på 30-50m. Maks dyp er 7 m og tjønna er brådyp.

Tjønna huser en av Bymarkas lite kjente «rariteter». Som det ensete stedet i Bymarka er det mulig å fange arten karuss (Carassius carassius). Mest sannsynlig har den vært her siden middelalderen da det var vanlig å holde karuss i dammer på grunn av sin hardførhet. Og muligens også fordi den fungerer som vannrenser. På vinteren graver karussen seg ned i bunnsubstratet, i stedet for blod produserer den glykol, derfor kallenavnet «fyllefisk». I Munkauntjønna har karussen dannet en «dvergbestand» der det er sjeldent å få eksemplarer på mer enn 50 gram på kroken. I Trondhejhemsgårdsfogde av Fredrik Urnes fra 1655 kan en lese at det ble satt ut karuss i dammene på Singsaker, og ål og lake i Lille gjeddedam på Elgsether. Dette er noen av de første utsettingene som er dokumentert i Trondheim.
Husk at spredning av fiskearter er forbudt.

Foto av Munkauntjønna: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Karuss

Mulighet for fangst:

Middels muligheter til fangst.

Mulighet for stor fisk:

Små fisk

Adkomst:

Det er skilting til Munkauntjøna fra Lykkjadammen, øverst i Trolla, og i luftlinje er det kun 700 meter mellom de to vannene.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyenwww.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.