Beskrivelse av vannet:

Kvistingen ligger 1 km NV ovenfor Skjellbreia (435 moh, areal 19,3 ha). Kvistingen er et av de høyestliggende fiskevannene i Bymarka og huser ørret og røye.

I 2009 startet Trondheim JFF et utfiskingsprosjekt i vannet for å forbedre kvaliteten på fisken i Kvistingen. Utfiskingen har foregått med en såkalt storruse. Dette er en stor fangstinnrettning, som har klare likhetstrekk med en kilenot som brukes til sjølaksefiske. Det som er bra med en slik fangstinnrettning er at den er svært effektiv på røye, samt at den fanger fisken levende. Småfallen fisk blir dermed avlivet, mens dens stor ørret blir satt tilbake til vannet. TJFF har 2009 lagt ned et stor arbeid med å forbedre fisket på Kvistingen, noe man allerede begynner å se effekten av. Målet er å igjen gjøre Kvistingen om til det fiskevannet det en gang var, med både ørret og røye av veldig god kvalitet. Vi er spente på fortsettelsen.

Foto av Kvistingen: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Middels bestand, store individ forekommer.
Røye: Stor bestand, småfallen.

Mulighet for fangst:

Vannet har store bestander av røye. Isfiske på dette vannet kan være virkelig morsomt, og treffer man riktig kan man oppleve store fangster.

Mulighet for stor fisk:

Stor ørret kan forekomme. Dette er fisk som har gått over til å beite på den småfalne røya.

Adkomst:

Dette er det vannet som ligger lengst unna vei i Bymarka. Korteste vei til vannet er å parkere ved Skistua, og følge stinettet over Storheia til Kvistingen. Turen innover tar ca. 40 minutter.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.