I Malvikmarka kan TOFA tilby 9 ulike fiskevann, som alle er en del av fiskekortet «Bymarka, Leinstrandmarka og Malvikmarka». Noen av disse vatna ligger nært opp til veier i området og har således lett adkomst, mens andre ligger inne i marka i fine skogsområder. Fiskebestanden i vatna består av ørret, røye og gjedde.

Av de 9 vannene er det bare 2 vann med rene bestander av ørret. Dette er Nyvatnet, og Hestsjøen. Her er fisket godt, og i Hestsjøen har man også mulighet for storvokst fisk. Er man ute etter storørreten kan også Vasseljvatnet være et godt alternativ. Den store ørreten beiter her i all hovedsak på småvokst røye, så et fisketips kan her være å fiske med fiskeimitasjoner av ulikt slag. Du må være klar over at fiskeretten til Vasseljvatnet er delt, og det er bare halvparten av vannet som tilhører Malvikmarka. Den resterende delen tilhører Jonsvatnet, og da vårt fiskekort for Jonsvannsmarka.

Mange av vannene her har bare gjedde, gjedda har tatt fullstendig over for andre fiskearter som ørret og røye. Mulighetene for fangst er gode i disse vannene, men størrelsen på gjedda er ikke veldig stor. Fisken er her kannibaler eller insektspisere, og blir ikke storvokst.

Fra 01.01.2020 er Lauvtjønna tatt bort fra vårt fiskekort for Malvikmarka.