Beskrivelse av vannet:

Stokkdalstjønna (191 moh, areal 2,7 ha) ligger nordøst for Jonsvatnet, innerst i Stokkdalen. I dag finnes det ørret her. Det ble oppdaget gjedde i tjønna på 80-tallet, og den ble derfor rotenonbehandlet. Seinere ble det satt ut ørret. Da fisket ble åpnet igjen tidlig på 90-tallet var tjønna et svært populært vatn.

I dag er det altså muligheter for å få fin ørret i Stokkdalstjønna, men tett vegetasjon langs land kan gjøre fisket utfordrende.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: God bestand.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst, men fiske er krevende i vannet.

Mulighet for stor fisk:

Fisken i vannet er av god størrelse.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten er Nedre Jervan, Stokkdal og Vasseljen. Husk å spør grunneier om lov til å parkere!

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.