Beskrivelse av vannet:

Spillertjønna ligger rett sør for Hammer Gård, på sørsiden av Jonsvatnet. Det er gjedde i vatnet. I 2003 ble tjønna tappet ned pga damvedlikehold, og etter dette ble det satt ut ørret her. Men gjedda fantes fortsatt, og den har nå tatt over tjønna igjen.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Gjedde, middels størrelse.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for å få gjedde.

Mulighet for stor fisk:

Større fisk kan forekomme.

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten er ved Hammer Gård, langs veien mellom Jonsvatnet og Dragsten, og Saksvikvollen.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.