Fiskeregler Jonsvatnet:

 1. Alle som vil utøve fiske i Jonsvannsområdet og som er over 18 år skal ha gyldig fiskekort for området.
 2. Fiskekort skal alltid medbringes under fiske, og vises fram når det forlanges av politi, oppsynsmann eller enhver som kan legitimere rett til fiske på vedkommende sted.
 3. Det er kun tillatt med stangfiske fra land eller fra båt i Jonsvatnet.
 4. I Store Jonsvatnet, Kilvatnet og Lillevatnet er det tillatt å fiske fra robåt med stang, dorg eller pilkeutstyr.
 5. Bruk av garn, oter og line er ikke tillatt.
 6. Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn, og heller ikke lov å fange inn levende fisk i et vatn og overføre den til andre vatn.
 7. I perioden 10. september t.o.m. 30. oktober er det ikke tillatt å fiske i bekkene som renner ut i Store Jonsvatnet, Kilvatnet og Lillevatnet. Forbudet gjelder også i et belte inntil 100 meter fra bekkeos. Dette for å hindre fiske på gytefisk.
 8. Isfiske er kun tillatt med inntil 3 pilkestikker og vanlig pilkeutstyr.
 9. Når det fiskes fra båt skal alle personer over 18 år i båten ha gyldig fiskekort.
 10. Brudd på gjeldende regler kan føre til at fiskekort blir inndratt uten vederlag.
 11. Ulovlig fiske kan bli politianmeldt.

Krepsing i Jonsvatnet: Sesong: 06.08-14.09

Får å krepse i Jonsvatnet, Litjvatnet og Kilvatnet må en løse fiskekort samt ha grunneiers tillatelse til å krepse på den aktuelle grunneiers grunn.

Det er ikke lov og fiske med fast redskap som: (Teiner, ruser, garn eller andre faste fangstinnretninger). Åtepinner er lovlig «fangstinnretning» og det skal bruker lokalt agn eller saltvannsfisk.

Det er pr 2020 ikke noe kvote på hvor mange kreps hver enkelt kan fange. Dette vil vi se på til 2022 sesongen, da har vi fått svar på en undersøkelse på krepsebestanden i Jonsvatnet og vet litt mer om bestanden en vi gjør i dag.

I Vikeelva er krepsen fredet og all fangst av kreps er forbudt. Brudd på denne fredningen straffes med et gebyr og evt. politianmeldelse.

Særregler, vannene i Jonsvannsmarka:

 • Kun stangfiske fra land er tillatt. 3 stenger tillates per fisker. Alt annet redskap (inkl. garn/oter) og fiske fra båt/flyteredskaper er forbudt.
 • Isfiske er tillatt med inntil 3 pilkestikker per fisker.

Grunneiers rett til fiske med fast redskap:

Jonsvatnet grunneierlag har vedtatt særskilte regler som gjelder grunneiernes rett til garnfiske i Jonsvatnet.

 • Grunneiere skal ha grunneierbevis utsted av Jonsvatnet Grunneierlag. Grunneierbeviset gjelder som fiskekort i Jonsvannsområde.
 • I perioden 15.september til 20. oktober er alt fiske med fast redskap forbudt. Unntatt fra dette er forbudet er fiske eter røye på røyas gyteplasser når disse ligger minst 100 meter fra elve- eller bekkeos. Største tillatte maskestørrelse er: 29mm/ 32mm eller 20omf/22omf.
 • Garnfiske er kun tillatt for grunneiere med strandlinje eller for personer som har grunneiers tillatelse.
 • Grunneiere kan benytte ett garn pr. påbegynte 200 meter strandlinje.
 • Grunneiere som fisker med faststående redskap må merke disse tydelig med blåser i begge ender av redskapen. Blåsene skal merkes med navn og telefon nummer.

Agnfiske: 

Jonsvatnet er Trondheims drikkevannskilde og i den forbindelse har vi et strengt regelverk for utøvelse av fiske. I Jonsvatnet er det etablert en solid gjeddebestand. Når det kommer til fiskemetoder for å fange gjedde er agnfiske meget populært og bringer med den en del utfordringer.

 1. Det er strengt forbudt å fiske med medbrakt agn, dødt eller levende!
 2. Agnfisken skal være stedegen.

Drikkevannsrestriksjoner:

Jonsvatnet er Trondheims drikkevannskilde. Det er forbud mot aktiviteter og virksomhet i vannet og nedslagsfeltet som kan forurense drikkevannet. Innunder dette følger blant annet:

 • Bading (både for mennesker og dyr), brettseiling, dykking og lignende aktiviteter er forbudt.
 • Det er forbudt å sette opp telt, bobil eller på annen måte slå leir innenfor en sone på 100 meter fra Jonsvatnet. Forbudet mot telting og leirslagning gjelder også på øyene i Jonsvatnet.
 • Hund skal holdes i bånd nærmere vannkanten enn 50 meter. Avføring fra hund skal innenfor sonen på 50 meter samles opp og bringes ut av virkeområdet. De samme regler gjelder også for ferdsel på Jonsvatnet når dette er islagt.

For den komplette listen av restriksjoner for Jonsvatnet, se Trondheim Kommune.