Beskrivelse av vannet:

Gjeddvatnet ligger øst for Jonsvatnet, og det er bare en bilvei som skiller de to vatna. Vatnet ligger i et myrområde, og fiskebestanden består selvfølgelig av gjedde.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten er ved Kuset.

Mulighet for fangst:

Middels mulighet for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Liten sjanse for stor gjedde, større fisk kan forekomme (i gyteperioden spesielt).

Adkomst:

Parkeringsmuligheter i nærheten er ved Kuset.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof11 til 2377.