Beskrivelse av område:

Dette er kanskje en av de mest brukte sjøfiskeplassene rundt Trondheim. Her er det «alltid» fisk og få. Fisket begynner ofte i februar måned, med et godt innsig av stor og fin gytetorsk, torsk i femkilosklassen er ikke uvanlig. Senere på sommeren kommer store stimer med sei og makrell også inn mot land her. Det er mulighet for flatfisk av bra størrelse, samt at det oftere blir rapportert om kveitefangster i området Byneslandet/Rye.
Bunnforholdene er ok for bunnmeite stort sett i hele området.

Husk fredningssonen i Gaulossen.