Beskrivelse av vannet:

Herjuvatnet er et myrvann omgitt av skog. Breddene er delvis bevokst med siv. Fisket her er absolutt best på våren, rett etter at isen har gått i mai.


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret, røye og gjedde. Ikke spesielt stor fisk i vannet.

Mulighet for fangst:

Gode muligheter for fangst, spesielt gjedde.

Muligheter for stor fisk:

Stort sett mindre fisk.

Adkomst:

Vannet ligger ikke langt fra parkeringsplassen på Jervan. Dette er den beste parkeringsplassen for å komme til vannet.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen, www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.