Beskrivelse av vannet:

Kotatjønna (214 moh) er ei lita tjønn (areal 0,4 ha) som ligger øverst i det østre vassdraget i Leinstrandmarka. Tjønna ligger i et åpent, flatt myrområde omgitt av gran og furuskog. Innløpsbekken i nord er delvis gjenngrodd.

Det hopper og spretter småfisk i Kotatjønna. Visstnok er det mulig å få ørret på kroken om man prøver fiskestanga, og selvsagt har fiskekort. Men som i så mange andre tjønner i Bymarka er det ikke annet enn småfallen ørret her.

Foto av Kotatjønna: Jon Arne Madsø


Fisketid:

01. januar til 31. desember

Arter og størrelse:

Ørret: Usikker bestand, svært småfallen.

Mulighet for fangst:

I dette vannet har man stor mulighet for fangst.

Mulighet for stor fisk:

Små muligheter for stor fisk.

Adkomst:

Kjør Ringvålveien mot Byneset, og ta av til høyre ved Smistadkrysset.

Fiskekort:

Se utsalgssteder i hovedmenyen,www.inatur.no eller for døgnkort på SMS send: fiskekort tof10 til 2377.